Kuntavaalit 2021

Äänestäjälle

Kuntavaalit 18.4.2021

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 18. huhtikuuta 2021. Silloin meillä on mahdollisuus valita, kuka meitä edustaa kuntien päättävissä elimissä. Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme.  

Ehdokashankinta on jo käynnistynyt ja puolueet värväävätkin ehdokkaita kovaa vauhtia. Jokaisen kuntalaisten etu on, mitä enemmän monipuolisia kandidaatteja tulevissa vaaleissa on ehdolla.  

Kuntien keskeistä roolia arkipäiväisessä elämässämme ei voi alleviivata riittävästi. Kunnissa ratkaistaan, millä tavoin lähivuosina kehitetään niin terveydenhuoltoa, päivähoitoa sekä varhaiskasvatusta, ikäihmisten palveluita, katujen kunnossapitoa, peruskoulutusta kuin liikunta- ja kulttuuripalveluita.  

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita www.vaalit.fi (oikeusministeriön sivusto).