Kuntavaalit 2021

Medialle

Vuoden 2017 kuntavaaleissa oli 33 618 ehdokasta, joista 8 999 valittiin valtuustokaudelle 2017-2021. Vuoden 2021 kuntavaalien ehdokaslistat vahvistetaan ensi vuoden maaliskuussa. 

Tietoja valtuutetuista kuluvalla valtuustokaudella 2017-2021 

Kuntavaaleissa 2017 valittiin Manner-Suomen valtuustoihin kaikkiaan 8 999 valtuutettua. Valtuutettujen määrä väheni 7 prosenttia edellisistä vaaleista. 

  • Valitut valtuutetut edustavat 13 eri puoluetta sekä useita eri valitsijayhdistyksiä ja yhteislistoja. 
  • Valtuustoihin valituista noin 44 prosenttia oli uusia valtuutettuja ja 56 prosentilla oli jo aikaisempaa valtuustokokemusta. Uusien valtuutettujen osuus nousi hieman edellisistä vaaleista.  
  • Valtuustoihin valituista valtuutetuista naisia oli noin 39 prosenttia. Naisia tuli valituksi enemmän kuin koskaan aiemmin. Naisten osuus ehdokkaista ja valituista on edelleen pienempi kuin heidän saamansa ääni- ja ehdokasosuuden perusteella olisi odotettavissa. 
  • Valtuuston varsinaisista puheenjohtajista naisia oli noin 39 prosenttia ja ensimmäisistä varapuheenjohtajista 31 prosenttia. 
  • Kuntavaaleissa 2017 valitut valtuuston jäsenet olivat keskimäärin 50-vuotiaita ja puheenjohtajat 52-vuotiaita. 
  • Nuorin valtuustoon valittu oli vaalipäivänä 18 vuotta ja iäkkäin 84-vuotias. 18-29-vuotiaiden osuus valituista valtuutetuista oli selvästi vähäisempi kuin ehdokkaiden osuus. 
  • Kuntavaaleissa 2017 valituista vajaa prosentti oli muita kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä. Vieraskielisten osuus on selvästi pienempi kuin heidän osuutensa ehdokkaista ja äänioikeutetuista.  
  • Valtuustoihin valittiin 66 ulkomaalaistaustaista henkilöä (vanhemmat syntyneet ulkomailla). Edellisistä vaaleista määrä kasvoi yhdeksällä henkilöllä. 
  • Valtuustoihin valitut ovat korkeammin koulutettuja kuin äänioikeutetut ja ehdokkaana olleet. Korkeakouluasteen tutkinto on noin 40 prosentilla ja pelkän perusasteen varassa on noin yhdeksän prosenttia. 
  • Valtuustoihin valittiin kaikkiaan 159 kansanedustajaa ja 4 europarlamentaarikkoa. 

Lähteet ja lisätietoja

Kuntaliiton kuntavaaliasiantuntijat

Toimitusjohtaja Minna Karhunen
Puh. +358 50 380 5907
Minna.Karhunen(a)kuntaliitto.fi
(kunta- ja kaupunkipolitiikka, valtio-kuntasuhteen johto, liiton strateginen ja operatiivinen edunvalvonta, kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta)

Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio
Puh. +358 50 567 1624
Hanna.Tainio(a)kuntaliitto.fi
(sosiaali- ja terveysasiat, opetus- ja kulttuuriasiat, lakiasiat, julkiset hankinnat ja kilpailupolitiikka, tietoyhteiskunta-asiat)

Varatoimitusjohtaja Timo Reina
Puh. +358 40 555 8458
Timo.Reina(at)kuntaliitto.fi
(kuntatalousasiat, alue- ja elinkeinoasiat, EU:n rakennepolitiikka, työllisyys ja maahanmuuttoasiat, työmarkkina-asiat, tekniikka- ja ympäristöasiat)

Kuntademokratia, tilastot, tutkimukset
Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom

Puh. +358 50 337 5634
marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Elinvoima-asiat, talous
Johtaja Jarkko Huovinen

Puh. +358 40 531 6655
Jarkko.Huovinen(at)kuntaliitto.fi

Pääekonomisti
Minna Punakallio

Puh. +358 40 751 5175
Minna.Punakallio(at)kuntaliitto.fi
(kuntatalouden ennusteet, veropolitiikka, taloustilastot)

Maankäyttö ja kaavoitus
Kehittämispäällikkö Anne Jarva

Puh. +358 50 573 6810
anne.jarva(at)kuntaliitto.fi 

Työllisyys
Kehittämispäällikkö Erja Lindberg

Puh. +358 50 381 4096
Erja.Lindberg(at)kuntaliitto.fi
(Työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen, EU:n työllisyyspolitiikka)

Liikenneasiantuntija
Johanna Vilkuna

Puh. +358 40 869 7836
Johanna.Vilkuna(at)kuntaliitto.fi
(infra- ja liikenneasiat)

Opetus ja kulttuuri
Johtaja Terhi Päivärinta

Puh. +358 50 590 4796
Terhi.Paivarinta(at)kuntaliitto.fi

Lakiasiat
Johtaja Juha Myllymäki

Puh. +358 50 408 4392
juha.myllymaki(at)kuntaliitto.fi

Sosiaali- ja terveysasiat                                  
Johtaja Tarja Myllärinen

Puh. +358 50 596 9866
Tarja.Myllarinen(at)kuntaliitto.fi

Kaupunkipolitiikka
Johtaja José Valanta

Puh. +358 50 523 1116
jose.valanta(at)kuntaliitto.fi

Kestävä kehitys
Kehityspäällikkö Sini Sallinen

Puh. +358 50 464 5662
sini.sallinen(at)kuntaliitto.fi

Ilmasto- ja ympäristöasiat
Johtaja Miira Riipinen

Puh. +358 40 824 4401
miira.riipinen(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot:
Viestintäjohtaja Miia Välikorpi

Puh. +358 40 041 7974
Miia.Valikorpi(at)kuntaliitto.fi