Kuntavaalit 2017

Vuoden 2017 kuntavaaleissa oli 33 618 ehdokasta, joista 8 999 valittiin valtuustokaudelle 2017-2021. Vuoden 2021 kuntavaalien ehdokaslistat vahvistetaan ensi vuoden maaliskuussa. 

Tietoja valtuutetuista valtuustokaudella 2017-2021 

Kuntavaaleissa 2017 valittiin Manner-Suomen valtuustoihin kaikkiaan 8 999 valtuutettua. Valtuutettujen määrä väheni 7 prosenttia edellisistä vaaleista. 

  • Valitut valtuutetut edustavat 13 eri puoluetta sekä useita eri valitsijayhdistyksiä ja yhteislistoja. 
  • Valtuustoihin valituista noin 44 prosenttia oli uusia valtuutettuja ja 56 prosentilla oli jo aikaisempaa valtuustokokemusta. Uusien valtuutettujen osuus nousi hieman edellisistä vaaleista.  
  • Valtuustoihin valituista valtuutetuista naisia oli noin 39 prosenttia. Naisia tuli valituksi enemmän kuin koskaan aiemmin. Naisten osuus ehdokkaista ja valituista on edelleen pienempi kuin heidän saamansa ääni- ja ehdokasosuuden perusteella olisi odotettavissa. 
  • Valtuuston varsinaisista puheenjohtajista naisia oli noin 39 prosenttia ja ensimmäisistä varapuheenjohtajista 31 prosenttia. 
  • Kuntavaaleissa 2017 valitut valtuuston jäsenet olivat keskimäärin 50-vuotiaita ja puheenjohtajat 52-vuotiaita. 
  • Nuorin valtuustoon valittu oli vaalipäivänä 18 vuotta ja iäkkäin 84-vuotias. 18-29-vuotiaiden osuus valituista valtuutetuista oli selvästi vähäisempi kuin ehdokkaiden osuus. 
  • Kuntavaaleissa 2017 valituista vajaa prosentti oli muita kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä. Vieraskielisten osuus on selvästi pienempi kuin heidän osuutensa ehdokkaista ja äänioikeutetuista.  
  • Valtuustoihin valittiin 66 ulkomaalaistaustaista henkilöä (vanhemmat syntyneet ulkomailla). Edellisistä vaaleista määrä kasvoi yhdeksällä henkilöllä. 
  • Valtuustoihin valitut ovat korkeammin koulutettuja kuin äänioikeutetut ja ehdokkaana olleet. Korkeakouluasteen tutkinto on noin 40 prosentilla ja pelkän perusasteen varassa on noin yhdeksän prosenttia. 
  • Valtuustoihin valittiin kaikkiaan 159 kansanedustajaa ja 4 europarlamentaarikkoa. 

Lähteet ja lisätietoja