Skip to main content

FÖRHANDSRÖSTNINGEN BÖRJAR 29.3.2017

Kommunalval förrättas vart fjärde år. Nästa kommunalval ska förrättas den 9 april 2017, den andra söndagen i april. I Finland kan man förhandsrösta 29.3-4.4 och utomlands 29.3-1.4. Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige.

VÄLJARE

Kommunalval.fi berättar vad kommunalvalet och kommunernas verksamhet går ut på. Varför lönar det sig att rösta? Hur röstar man? Varför lönar det sig att vara intresserad av kommunerna? Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Senaste kommunalval förrättades år 2012. Då var valdeltagandet i hela landet 58,3 %.

KANDIDATER

Kommunalval.fi erbjuder nyheter från kommunsektorn samt kommunspecifik och jämförande statistik för att stöda kandidaternas valarbete. Hur fungerar din egen hemkommun? Vilka frågor är aktuella just nu? I kommunalvalet väljs fullmäktige som i egenskap av högsta beslutande organ beslutar om kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunalvalet år 2012 valdes 9 674 fullmäktigeledamöter.

KOMMUNER

På webbplatsen Kommunalval.fi kan kommunerna beställa och ladda ner kampanj-material för att åstadkomma en nationell kampanj för ökat valdeltagande. Kommu-nerna kan utnyttja det rikliga valmaterialet i det lokala arbetet. Kommunförbundet stöder kommunerna som arrangörer och strävar efter att påverka valdeltagandet i kommunalvalet 2017. Temat för kommunalvalskampanjen 2017 är Du har en röst - använd den 9.4.2017!

MEDIA

Kommunalval.fi erbjuder bakgrunds- och basinformation om de finländska kommunerna samt kontakter till kommunsektorns experter. Kommunernas roll kommer att ändras under valperioden i och med att ansvaret för social- och hälsovården flyttas till landskapsnivå år 2019. Väljarnas behov av information växer ytterligare i samband med kommunalvalet 2017. Den offentliga diskussionen om gemensamma frågor utgör grunden för demokrati.