Hoppa till huvudinnehåll

ANVÄND DIN RÖST I KOMMUNALVALET 9.4.2017

Kommunalvalet år 2017 hölls 9.4.2017. Valdeltagandet uppsteg till 58,8 %. Du kan kolla valresultatet på justitieministeriets resultatservice. Läs även Kommunförbundets analys över valet.

VÄLJARE

Kommunalval.fi berättar vad kommunalvalet och kommunernas verksamhet går ut på. Varför lönar det sig att rösta? Hur röstar man? Varför lönar det sig att vara intresserad av kommunerna? Du har en röst - använd den!

KANDIDATER

Är du uppställd som kandidat i kommunalvalet? Sammanlagt 8 999 fullmäktigeledamöter väljs i årets val och 33 618 personer har ställt upp som kandidat. I kommunalvalet väljs fullmäktige som i egenskap av högsta beslutande organ beslutar om kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunalval.fi bjuder på fakta om kommunerna till stöd för ditt valarbete.

KOMMUNER

Kommunförbundet stöder kommunerna som arrangörer av kommunalvalet och vi jobbar för ett ökat valdeltagande. Vi vill också påverka genom att erbjuda material till kommunernas och städernas bruk i syfte att åstadkomma en landsomfattande kampanj för ökat valdeltagande. Kampanjmaterialet Du har en röst kan laddas från denna webbplats.

MEDIA

Kommunalval.fi erbjuder bakgrunds- och basinformation om de finländska kommunerna samt kontakter till kommunsektorns experter. Kommunernas roll kommer att ändras under valperioden i och med att ansvaret för social- och hälsovården flyttas till landskapsnivå år 2019. Väljarnas behov av information växer ytterligare i samband med kommunalvalet 2017. Den offentliga diskussionen om gemensamma frågor utgör grunden för demokrati. Senaste kommunalval förrättades år 2012. Då var valdeltagandet i hela landet 58,3 %.